نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان VicCRM

مفاهیم اصلی اولیه

مفاهیم نرم افزار
 • مشتریان بالقوه - سرنخ - Leads

  مشتریان بالقوه به مشتریان گفته می شود که توانایی و شرایط خرید محصولات و خدمات شما را دارند. اما در حال حاضر به هر دلیل از شما خرید نمی کنند. مشتریان بالقوه معمولا شما را نمی شناسند و یا تصور غلطی در باره شما و محصول شما دارند. شما برای اینکه در کسب و کارتان موفق شوید، موظف هستید مشتریان بالقوه خود را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار بکنید. شناسایی مشتریان بالقوه از راه های مختلف صورت می گیرد.

 • فرصت فروش

  زمانی که مشتری بالقوه درخواست قیمت و یا پیش فاکتور می نماید و یا متوجه می شوید که این مشتری بالقوه دارای نیازی هست که تصمیم به رفع آن دارد، یک فرصت برای شما ایجاد شده است.

 • مشتریان

  مشتریان شما کسانی هستند که یکبار از شما خرید نموده اند. اینها با شما آشنایی دارند و شما باید ارتباطتان را با آنها حفظ و تقویت نمایید. نظرشان را درباره محصولات و خدمات جویا شوید. یکی از وظایف شما این است که بدانید به چه دلیل آنها از شما خرید کرده اند و یا بعبارت دیگر شما چه مزیتی نسبت به رقبایتان داشته اید که آنها شما را ترجیح داده اند. این موارد به شما کمک می کند به دیگر مشتریان راحت تر بفروشید.

 • نقطه تماس - افراد

  محصول و خدمات شما هرچه که باشد یا به افراد فروش می نمایید و یا به سازمان ها . بنابراین شما با افراد در تماس هستید. معمولا مشتریان حقیقی، همان فرد خریدار است و شما با او در ارتباط هستید. اما مواقعی که مشتری شما یک سازمان، شرکت و یا بطور کلی یک فرد حقوقی است شما با افراد مختلف سر و کار دارید. این افراد می توانند کارشناس، مدیر میانی، مدیر ارشد، مدیر عامل، مدیر و یا کارشناس تدارکات، انبار و حسابداری و .. باشد.

 • گزارشات

  تحلیل اطلاعات بازاریابی و فروش و تصمیم گیری در باره کارها و استراتژی ها مهم ترین بخش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان است. بخش گزارشات به ما کمک می کند تا بتوانیم اثر بخشی فعالیت ها، هزینه ها و سرمایه گذاری های خود را ارزیابی و تحلیل کنیم.

تعاریف اولیه

تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت فروش نیازمند یکپارچه سازی اطلاعات است. برای یکپارچه سازی اطلاعات، مشخصات مشتریان و فعالیت های صورت گرفته در سازمان بخش تعاریف اولیه در نظر گرفته شده است. در بخش تعاریف اولیه می توانیم بخش های ذیل را پارامتر دهی و یا استاندار نمائیم.

تعاریف سازمان ما
 • کارشناسان فروش
 • نوع یادداشت ها
 • نوع یادآوری
تعاریف سازمان مشتریان
 • زمینه فعالیت مشتریان
 • وضعیت مشتریان
 • سمت سازمانی مشتریان
 • واحد های سازمانی مشتریان
 • روش های شناسایی و آشنایی با مشتریان
 • اعتبار مشتریان
 • وضعیت حقوقی مشتریان
تعاریف فروش
 • عوامل فروش از دست رفته
 • وضعیت فروش
 • نوع فروش
تعاریف متفرقه
 • موضوع دفتر تلفن
 • وضعیت فروش